Manga/Novel Site Date
To Aru Majutsu no Index Gaiden - To Aru Kagaku no Accelerator Capítulo 54 Online 2019-07-01
To Aru Majutsu no Index Gaiden - To Aru Kagaku no Accelerator Capítulo 53 Online 2019-06-03
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 115 Online 2019-05-31
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 114 Online 2019-05-02
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 113 Online 2019-04-29
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 112 Online 2019-04-29
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 111 Online 2019-04-29
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 110 Online 2019-04-29
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 109 Online 2019-04-29
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 108 Online 2019-04-29
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 107 Online 2019-04-29
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 106 Online 2019-04-29
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 105 Online 2019-04-29
To Aru Majutsu no Index Gaiden - To Aru Kagaku no Accelerator Capítulo 52 Online 2019-04-29
To Aru Majutsu no Index Gaiden - To Aru Kagaku no Accelerator Capítulo 51 Online 2019-04-29
To Aru Majutsu no Index Gaiden - To Aru Kagaku no Accelerator Capítulo 50 Online 2019-04-29
To Aru Majutsu no Index Gaiden - To Aru Kagaku no Accelerator Capítulo 49 Online 2019-04-29
To Aru Majutsu no Index Gaiden - To Aru Kagaku no Accelerator Capítulo 48 Online 2019-04-29
To Aru Majutsu no Index Gaiden - To Aru Kagaku no Accelerator Capítulo 47 Online 2019-04-29
To Aru Majutsu no Index Gaiden - To Aru Kagaku no Accelerator Capítulo 46 Online 2019-04-29