Manga/Novel Site Date
To Aru Majutsu no Index Gaiden - To Aru Kagaku no Accelerator Capítulo 56 Online 2019-09-02
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 117 Online 2019-08-30
To Aru Majutsu no Index Gaiden - To Aru Kagaku no Accelerator Capítulo 55 Online 2019-08-12
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 116 Online 2019-07-28
To Aru Majutsu no Index Gaiden - To Aru Kagaku no Accelerator Capítulo 54 Online 2019-07-01
To Aru Majutsu no Index Gaiden - To Aru Kagaku no Accelerator Capítulo 53 Online 2019-06-03
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 115 Online 2019-05-31
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 114 Online 2019-05-02
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 113 Online 2019-04-29
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 112 Online 2019-04-29
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 111 Online 2019-04-29
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 110 Online 2019-04-29
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 109 Online 2019-04-29
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 108 Online 2019-04-29
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 107 Online 2019-04-29
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 106 Online 2019-04-29
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 105 Online 2019-04-29
To Aru Majutsu no Index Gaiden - To Aru Kagaku no Accelerator Capítulo 52 Online 2019-04-29
To Aru Majutsu no Index Gaiden - To Aru Kagaku no Accelerator Capítulo 51 Online 2019-04-29
To Aru Majutsu no Index Gaiden - To Aru Kagaku no Accelerator Capítulo 50 Online 2019-04-29